به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از تمدید پروانه فعالیت 6 آکادمی گیتی پسند در سطح کشور و بعد از دریافت مدارک 6 آکادمی دیگر و بررسی آن تعداد آکادمی های دارای مجوز باشگاه در سال 99 به 12 آکادمی رسید
آکادمی های تایید شده در سال 99
آکادمی گیتی پسند نجف آباد به مدیریت آقای رسول فلاحیان
آکادمی گیتی پسند استان گلستان به مدیریت آقای پوریا شامیانی
آکادمی گیتی پسند استان کرمان به مدیریت آقای مقداد مهاجری
آکادمی گیتی پسند لنجان به مدیریت آقای سجاد کاظمی
آکادمی گیتی پسند نیشابور به مدیریت آقای الیاس جعفری
آکادمی گیتی پسند گلپایگان به مدیریت آقای مهدی یاوری
آکادمی گیتی پسند خمینی شهر به مدیریت آقای شاکریاری
آکادمی گیتی پسند شهرکرد به مدیریت آقای شاهین
آکادمی گیتی پسند کاشان به مدیریت آقای مهدی زاده طاهر
آکادمی گیتی پسند سبزوار به مدیریت آقای رحیمی
آکادمی گیتی پسند یزد به مدیریت آقای سالم
آکادمی گیتی پسند اصفهان به مدیریت آقای ابراهیمی
لازم بذکر است فعالیت هرگونه مدرسه و آکادمی در سطح کشور با نام گیتی پسند به جز آکادمی های تایید شد توسط باشگاه مورد تایید این مجموعه نمی باشد