جناب آقای سید محمد طباطبایی
سرپرست محترم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

با سلام
ضمن تبریک انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با توجه به ظرفیت های بالای ورزش استان اصفهان و نیز نیازهای روز افزون جوانان به ایجاد فضای شور و نشاط توام با ارزش های اسلامی و انسانی در محیط های ورزشی، مدیریت مجموعه ورزش و جوانان استان مسئولیتی بسیار خطیر و مهم است که قطعا جنابعالی با برخورداری از سوابق مدیریتی و تجربه بالا منشا خیر و برکت و خدمات ارزنده برای جوانان و جامعه ورزش استان خواهید بود
علیرضا جنتی
مدیر عامل باشگاه گیتی پسند