به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با خبر شدیم بهزاد رسولی گلر آینده دار فوتسال گیتی پسند در غم از دست دادن دایی خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن عرض تسلیت به نامبرده برای آن مرحوم از خداوند منان طلب مغفرت الهی نماید