محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه وعضو شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه،در خصوص آغاز فعالیت های ورزشی کارکنان و خانواده های آنان در سال 1399 توضیحاتی داد که در ذیل مشاهده خواهید نمود.
عراقی زاده گفت:در اولین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید،برنامه های پیشنهادی باشگاه ارائه وبا توجه به شرایط عمومی جامعه وکشور در مواجهه با ویروس کرونا که به صورت خاص می باشد،همه اعضاء در ابتدا تاکید کامل بر حفظ سلامتی کارکنان وخانواده ها داشتند.
وی افزود:در همین راستااولین مصوبه جلسه مبنی بر عدم شروع فعالیت های تیمی جهت کارکنان همچون مسابقات فوتسال و والیبال و رشته های تیمی بود که همه ساله به صورت منظم برگزار می گردید. اکنون با وجود شرایط خاص جامعه،اعضاء تصمیم بر عدم برگزاری فعالیت های مذکور تا اطلاع ثانوی گرفتند.
قائم مقام باشگاه گفت:همایش ها وفعالیت های عمومی خانواده ها نیز که همه ساله در تقویم اجرایی باشگاه قرار داشت تا اطلاع ثانوی وتصمیمات آینده ستاد مبارزه با کرونا در راستای همین سیاست فعلا"آغاز نمی گردد.
محمد حسین عراقی زاده همچنین گفت:همه مدیران دغدغه فشار های روحی وروانی کارکنان در محیط کار وخانواده های ایشان را دارند،ولی حفظ سلامتی مهمترین رکن واهداف ماست.در همین رابطه مقرر گردید تعدادی از رشته های ورزشی انفرادی همچون دارت،تنیس روی میز،پرتاب توپ بسکتبال یک نفره وضربه امتیازی فوتبال جهت کارکنان برنامه ریزی وطبق پروتکل های ستاد مبارزه با کرونا گروه در دستور کار واجرا قرار گیرد.
عضو شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گیتی پسند گفت:اجرای منظم ورزش صبحگاهی با رعایت پرو تکل های مربوطه در قالب جشنواره ورزش صبحگاهی گروه وسه شنبه های ورزشی در محیط کار با مشارکت اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان نیز به صورت موکد حاضرین از دیگر مصوبات هشتمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان بود.
وی در پایان گفت:همچنین مقرر گردید طی یک نظر سنجی، برنامه هایی متمرکز در منزل جهت فعالیت های خانواده های کارکنان گروه و در مسیربالا بردن مشارکت وافزایش روحیه همکاری و ورزش در آنان اجرا وتصاویر آن فعالیت ها جهت ارزیابی وانتخاب برترین ها به باشگاه راه اندازی گردد.