به گزارش پایگاه خبری باشگاه، مسابقات ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند که قرار بود از ماه گذشته بصورت رسمی آغاز شود به جهت احترام به درگذشت بزرگ مرد گیتی پسند حاج ناصر جنتی و با رخصت گرفتن از علیرضا جنتی مدیر عامل گیتی پسند بعد از مراسم چهلم این عزیز از ظهر امروز مسابقات دارت گیتی پسند آغاز شد
در مسابقه امروز که میزبانی شرکت آتی لوله برگزار شد مدیران ارشد گروه صنعتی گیتی پسند و اعضای شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه با زنده نگاه داشتن یاد حاج ناصر جنتی و ادای احترام به تمثال ایشان مسابقات خود را آغاز کردند
در مسابقه امروز که در رشته دارت برگزار شد بیش از 100 شرکت کننده حضور داشتند و پیش از شروع مسابقات مهندس زمانی مدیر شرکت آتی لوله با خیر مقدم از عزیزان حاضر از باشگاه به جهت برنامه ریزی و اجرای مسابقات ورزش کارکنان قدردانی کرد
در ادامه محمد حسین عراقی زاده قائم مقام و عضو هیئت مدیره باشگاه با قدردانی از حضور مدیران گروه صنایع گیتی پسند گفت :به احترام ابرکارآفرین گروه حاج ناصر جنتی مسابقات کارکنان گروه با رخصت گرفتن از علیرضا جنتی مدیرعامل باشگاه و جهت ایجاد شور و نشاط ما بین مدیران و کارکنان از امروز بصورت رسمی آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم خدمتگذار خوبی برای عزیزان در گروه باشیم