فعالیت های ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آغاز گردیده و به غم واندوه کارکنان به دلیل درگذشت مدیر عامل فقید گروه متوقف شده بود،از روز دوشنبه ۳۱'۶'۹۹با کسب اجازه از خاندان محترم جنتی ومدیر عامل جدید گروه ، با برگزاری مسابقات دارت مدیران واحد های تحت پوشش آغاز وشرکت های تابعه نیز فعالیت های ورزشی روزانه خود را از سر گرفتند.در روزهای اخیر شرکت آذین لوله نیز با برنامه ریزی مدیران واعضاء کمیته ورزشی خود اقدام به اجرای منظم ورزش صبحگاهی ومسابقات ورزشی به مناسبت گرا می داشت هفته دفاع مقدس نموده است.لازم به یاد آوری است شرکت مذکور در جوار سالن ورزشی ، اقدام به برپایی نمایشگاه دفاع مقدس نموده که با استقبال همکاران روبرو گردیده. سایر واحد های تحت پوشش گروه شامل انبار محصول، آتی لوله و...با اجرای ورزش صبحگاهی، نسبت به اجرای مسابقات ورزشی درون واحدی خود برنامه ریزی نموده که اخبار مرتبط متعاقبا"اعلام خواهد شد.