به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، مدیران باشگاه گیتی پسند صبح امروز از یکی از کلینیک های فیزیوتراپی طرف قرارداد باشگاه بازدید نمودند
در این دیدار که عراقی زاده عضو هیات مدیره و قائم مقام باشگاه ، رضایی معاون اداری مالی و دکتر روشنفکر مدیر پزشکی ورزشی نیز وی را همراهی می کردند از مرکز فیزیوتراپی توحید بازدید نمودند
دکتر خرمی در این نشست ضمن تقدیر از حضور مدیران باشگاه ، در خصوص نحوه خدمت رسانی این مرکز به ورزشکاران گیتی پسند توضیحاتی ارائه نمود
عراقی زاده نیز ضمن تشکر از همراهی صمیمانه مرکز فیزیوتراپی توحید از دکتر خرمی و کادر درمان وی بعنوان یکی از مراکز با کیفیت طرف قرارداد باشگاه نام برد و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود