کادر فنی :

مهدی پاسبانی-سرپرست

احمد شمس-مدیر اجرایی

رضا لک-سرمربی

سعید کشاورز-مربی بدنسازی

محمد همدانی-مربی دروازبانان

محسن قائدی-ماساژور

رضا نیکبخت-پزشک

رهام بویر احمدی-تدارکات

مجتبی مزروعی-آنالیزور

بازیکنان:                             شماره پیراهن

 محمد کشاورز                               4

سعید افشاری                                22

سپهر محمدی                                1

حسین حسینی                               12

محمد طاهری                                8

محمد زارعی                                13

محمد حسین درخشانی                    77

مهدی جاوید                                14

مهران عالیقدر                              11

مسلم اولادقباد                              17

محمد شجری                               6

افشین کاظمی                               7

حمید رضا نظری                           19

مهدی مهدی خانی                        18

ابوالفضل حسن خانی                     20

حسین حمید زاده                          23

 سعید احمد عباسی                        9

علیرضا جوان                              99

پاتریک ویرا لوز                         66