مدیر فنی: رسول غفوری سرپرست: مجید قاسمی سرمربی: علی ناطقی مربی: عماد طورانی مربی گلر: اسماعیل گرامی پزشکیار: روح الله احمدی تدارکات: علیرضا رهبران بازیکنان: مهدی عبدالهی خسرو ابراهیمی محمدرضا رضوی...
کادر فنی: مجید قاسمی – سرپرست حمزه یوسفی – سرمربی حسام ورزنده- مربی آرمان بالو – مربی روح الله احمدی – پزشکیار علیرضا رهبران – تدارکات بازیکنان: سجاد موسوی خسرو ابراهیمی کیوان سرملی علی قربانیان...
سرپرست سید تقی موسوی سرمربی بهروز خادمی مربی حسام ورزنده مربی دروازه‌بان آرمان بالو پزشک حسین نظیفی تدارکات علیرضا رهبران بازیکنان محمد مختاریان، علی دهقان، امین طلایی، سید مهدی رحمتی، علی قربانیان،...
کادر فنی : مجید قاسمی-سرپرست بهروز خادمی-سرمربی رسول غفوری-مدیر فنی احمد سرائی زاده-مربی آرمان بالو-مربی دروازبانان روح الله احمدی-پزشکیار علیرضا رهبران-تدارکات بازیکنان: محمد بیاتی مهدی شاکران حسین...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند