ردیف
تیم
بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل برد در خانه برد خارج از خانه تساوی در خانه تساوی خارج از خانه باخت در خانه باخت خارج از خانه امتیاز
1 گیتی پسند اصفهان 7 4 2 1 24 21 3 2 2 1 1 1 0 14
2 مقاومت کرج 7 4 1 2 22 15 7 2 2 1 0 1 1 13
3 کراپ الوند 7 3 2 2 25 20 5 3 0 0 2 0 2 11
4 اهورا بهبهان 7 3 0 4 12 17 -5 2 1 0 0 1 3 9
5 فردوس قم 7 2 2 3 18 20 -2 2 0 1 1 1 2 8
6 شهروند ساری 6 1 3 2 19 22 -3 1 0 2 1 0 2 6
7 منصوری قرچک 7 2 0 5 16 21 -5 1 1 0 0 2 3 6

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند