مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان گفت:این تیم در رقابت های جام بین قاره ای جهان، از حیثیت فوتسال ایران دفاع خواهد کرد.