در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور علم و ادب مشهد در اصفهان میهمان گیتی پسند است که تنها در صورت پیروزی گیتی پسند انتظار هواداران برآورده می شود.

به گزارش واحد خبر باشگاه صنایع گیتی پسند، برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد که بر این اساس گیتی پسند روز چهارشنبه جاری از تیم علم و ادب مشهد پذیرایی می کند.

گیتی پسند که با لشکری از مصدوم و محروم روبرو می باشد، در این دیدار به حمایت هواداران خود نیاز دارد تا بتواند به رکورد پیروزی های خود در سالن پیروزی ادامه دهد.

برنامه هفته دوازدهم ليگ برتر فوتسال به شرح زير است:

دوم آذر-ساعت 16:00

گيتي پسند اصفهان-علم و ادب سايپا،سالن پيروزي اصفهان

صباي قم-شهيد منصوري قرچک ،سالن شهيد حيدريان قم

راه ساري-شهرداري ساوه ،سالن سيد رسول حسيني ساري

 

سوم آذر-ساعت 16:00

فولاد ماهان اصفهان-گسترش فولاد تبريز،سالن پيروزي اصفهان

دبيري تبريز-ميثاق تهران ،سالن علوم پزشکي تبريز

لبنيات ارژن شيراز-پيروزي تهران ،سالن شهيد ابوالفتحي شيراز

شرکت ملي حفاري ايران-فيروز صفه اصفهان ،سالن نفت اهواز