به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در سال 98 تعداد 17 آکادمی فوتسال گیتی پسند در سراسر کشور فعال بودند که تا کنون و جهت فعالیت در سال 99 پروانه فعالیت آکادمی های ذیل با در نظر گرفتن دستورالعمل های ستاد کرونا تمدید گردیده اند
آکادمی های تایید شده در سال 99
آکادمی گیتی پسند نجف آباد به مدیریت آقای رسول فلاحیان
آکادمی گیتی پسند استان گلستان به مدیریت آقای پوریا شامیاتی
آکادمی گیتی پسند استان کرمان به مدیریت آقای مقداد مهاجری
آکادمی گیتی پسند لنجان به مدیریت آقای سجاد کاظمی
آکادمی گیتی پسند نیشابور به مدیریت آقای الیاس جعفری
آکادمی گیتی پسند گلپایگان به مدیریت آقای مهدی یاری
لازم بذکر است مدارک چند آکادمی دیگر نیز در دست بررسی می باشد و در صورت تایید به اطلاع خواهد رسید