با حضور تعداد قابل توجهی از کارکنان ومدیران شرکت مونا پلیمر،پویش ورزش وکار از ساعت ۷:۲۰ صبح روز سه شنبه ۱۴'۵'۹۹با حضور نمایندگان هیئت ورزشی کارگران استان اصفهان وباشگاه گیتی پسند برگزار شد.
در راستای تعامل دو طرفه باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند و اداره امور فرهنگی ،ورزشی کارگران استان اصفهان،سومین هفته از پویش سه شنبه های ورزشی محیط کار با میزبانی شرکت کیمیا جاوید از مجموعه...
دومین هفته از پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کار به میزبانی شرکت آتی لوله سپاهان از زیر مجموعه های موفق گروه صنعتی گیتی پسند اصفهان روز سه شنبه مورخ 99/04/24 درمحل کارخانه واقع در شهرک صنعتی مورچه...
محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه وعضو شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه،در خصوص آغاز فعالیت های ورزشی کارکنان و خانواده های آنان در سال 1399 توضیحاتی داد که در ذیل مشاهده خواهید نمود. عراقی...
هشتمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند صبح روز یکشنبه ۲۲'۴'۹۹ با حضور کلیه اعضا در محل ساختمان الماس برگزار گردید.در این جلسه که حدود دوساعت به طول انجامید،حاضرین ضمن تاکید...
اولین پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کار استان اصفهان،به میزبانی گروه صنایع گیتی پسند برگزار شد به پیشنهاد اداره امور فرهنگی ، ورزشی کارگران استان اصفهان،برای پویش سه شنبه های ورزشی در محیط کارواحد...
اولین جلسه رابطین واعضای کمیته های ورزشی واحد های مختلف گروه صنایع گیتی پسند، از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۸'۴'۹۹با دستور جلسه بررسی نقاط قوت ونقاط ضعف فعالیت های ورزش کارکنان در سال ۱۳۹۸ و مشارکت در...
از ساعت ۷:۲۰ صبح روز شنبه ۲۴'۳'۹۹ در واحد انبار محصول گروه صنایع گیتی پسند جشنواره ورزش صبحگاهی کارکنان در سال جاری ،آغاز گردید.در این برنامه که با حضور عنایت اله معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه...

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند