به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با خبر شدیم حمید مشیری مربی ارزنده گیتی پسند در غم از دست دادن پدر همسر خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی برای آن مرحوم طلب مغفرت الهی نماید