لیگ برتر فوتسال فصل 1399 -1400

هفته اول دور نهایی

چهارشنبه, 20 اسفند 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان2 : 3مس سونگون تبریز
2:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
چهارشنبه, 20 اسفند 1399 15:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 5مقاومت کرج
1:5
مقاومت کرج
مقاومت کرج
چهارشنبه, 20 اسفند 1399 15:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند2 : 2سن ایچ ساوه
2:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

هفته دوم دور نهایی

دوشنبه, 25 اسفند 1399 15:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان7 : 0کراپ الوند
7:0
کراپ الوند
کراپ الوند
دوشنبه, 25 اسفند 1399 15:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2سن ایچ ساوه
1:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
دوشنبه, 25 اسفند 1399 15:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 1فرش آرا مشهد
6:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته سوم دور نهایی

پنج شنبه, 12 فروردين 1400 16:00 کراپ الوند
کراپ الوند
کراپ الوند2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 12 فروردين 1400 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 1گیتی پسند اصفهان
1:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 12 فروردين 1400 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه2 : 1مس سونگون تبریز
2:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته چهارم دور نهایی

چهارشنبه, 18 فروردين 1400 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2کراپ الوند
1:2
کراپ الوند
کراپ الوند
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 2مقاومت کرج
7:2
مقاومت کرج
مقاومت کرج
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 2سن ایچ ساوه
4:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

هفته پنجم دور نهایی

سه شنبه, 24 فروردين 1400 16:00 کراپ الوند
کراپ الوند
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
سه شنبه, 24 فروردين 1400 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
سه شنبه, 24 فروردين 1400 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته ششم دور نهایی

یکشنبه, 29 فروردين 1400 22:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 29 فروردين 1400 22:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
کراپ الوند
کراپ الوند
یکشنبه, 29 فروردين 1400 22:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هفتم دور نهایی

جمعه, 03 ارديبهشت 1400 22:00 کراپ الوند
کراپ الوند
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 03 ارديبهشت 1400 22:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 03 ارديبهشت 1400 22:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته هشتم دور نهایی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1400 22:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
کراپ الوند
کراپ الوند
پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1400 22:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1400 22:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

هفته نهم دور نهایی

پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 22:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 22:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 22:00 کراپ الوند
کراپ الوند
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته دهم دور نهایی

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
کراپ الوند
کراپ الوند
پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
صفحه 1 از 1
1

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند