تیم والیبال بانوان گیتی پسند با غلبه بر تیم آسیا ورد میانمار خود را برای کسب عنوان پنجمی آسیا برای اولین بار در تاریخ والیبال بانوان ایران آماده می کند.